วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครั้งที่4
การทำ FontCreator

Template Font ลายมือ
Scan  Font เข้า Photoshop


นำฟอนต์ลายมือเข้าไปวางตามต้นแบบของ
 Font AAA-Watin New เป็น ฟอนต์ของ ผ.ศ.ประชิด ทิณบุตร
ทดสอบการพิมพ์ฟอนต์ลายมือ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครั้งที่3
ให้หาความหมายของศัทพ์ให้ไปเอาโครงสร้างในเว็ป typefacesdesign.blogspot.com
ทำ font anatomy
นำเสนอของขายในงาน Gift on the moon  / mood board
หาฟอนต์เก่ามาดราฟโครงสร้าง ขนาดเส้น0.25
Font PSL kittithada Pro
 mood board gift on the moon

ทำพวกกุงแจเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับคู่รัก
ครั้งที่2
การทำงานผลิต font ทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน อาจารย์ให้ลองไปสมัคร www.surreycan.com เว็ปที่เกี่ยวกับการทำแบบสำรวจ ให้ทำแบบสอบถามใน art.chandra.ac.th/ecouures จับกลุ่มละ5คนให้หัวหน้ากลุ่มตั้งไกล์แชร์ใน Goolge และทำโปรไพล์แนะนำตัว 1 หน้า เตรียมของขายในงาน Gift on the moon งานแรกเขียนชื่อตัวเองด้วยลายเส้น 3 แบบ

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นายชัยพจน์ กองสวัสดิ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ครั้งที่ 1
อาจารย์ให้ติดตามใน Typefacesdesign.blogspot.com/ประชิต2009(เก้าอี้แดง)
ในการติดต่อกับอาจารย์ให้ใช้ G-mail ชื่อจริง นามสกุลจริง
ติดต่อคุณกลับเพื่อนเพื่อจับกลุ่มเตรียมตัวทำของขายในงาน Gift on the moon
ทำแบบสำรวจ Survey / สมัคร art.chandra.ac.th/ecurse
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในคราวหน้า ปากกาหมึกน้ำ/สมุดกราฟ/แฟ้ม
การทำ blog ให้ใช้ Artd2304-แล้วตามด้วยชื่อ