วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นายชัยพจน์ กองสวัสดิ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ครั้งที่ 1
อาจารย์ให้ติดตามใน Typefacesdesign.blogspot.com/ประชิต2009(เก้าอี้แดง)
ในการติดต่อกับอาจารย์ให้ใช้ G-mail ชื่อจริง นามสกุลจริง
ติดต่อคุณกลับเพื่อนเพื่อจับกลุ่มเตรียมตัวทำของขายในงาน Gift on the moon
ทำแบบสำรวจ Survey / สมัคร art.chandra.ac.th/ecurse
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในคราวหน้า ปากกาหมึกน้ำ/สมุดกราฟ/แฟ้ม
การทำ blog ให้ใช้ Artd2304-แล้วตามด้วยชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น