วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานออกแบบ Font CRU-Chaipot-mymoon การออกแบบ Font ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นงานสุดท้ายในการเรียนการสอน วิชา ARTD2304 โดยอาจารย์ได้สั่งให้ออกแบบ Font ตะกูล CRU แล้วเอาไปใช้กับโปรแกรมและงานกราฟฟิกต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาARTD 2304 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ จัดทำขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนการสอนและแสดงผลงานการออกแบบฟอนต์ตัวสุดท้าย

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รายงานการขายสินค้าและการออกแบบสินค้าที่ขายในงาน gift on the moon

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันที่ 11-13 ภุมภาพันธ์ 2556
ทางสาขาวิชาศิลปกรรมได้มีการจัดงาน Gift on the moon เป็นประจำปี โดยปีนี้มีคอนเซปเป็นแนว Retro


ผมจึงจะทำเข็มกลัดเป็นของที่ระลึกหลักการออกแบบเน้อไปด้านทางจากใช้ตัวอักษรเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนARTD 2304 แล้วเพิ่มลายกราฟฟิกลงไปในตัวเข็มกลัดเพื่อเป็นแรงดึงดูดหมดขึ้นโดนมีคอนเซปของการออกแบบ คือ I love cru ไปทางสีน้ำตาลเพื่อให้เขากับธีมงาน Retro
โดยมีชื่อกลุ่มว่า On the moon งานออกแบบให้แต่คนของกลุ่มไปออกแบบสิ่งที่นำมาขายเพื่อให้มีลวดลายหลากหลายให้ดูน่าสนใจ

แบบขนาดของเข็มกลัดแล้ว Sketch ขั้นตอนวิธีการออกแบบของเข็มกลัีด
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ครั้งที่9

อาจารย์ให้ทำรายงานส่งแล้วออกแบบหน้าปกโดนการให้ส่งที่ Google Drive / Dropbox
ออกแบบ mascot ในโครงการรณรงค์บริการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกทำหน้าปกรานงาย Fontcrator


ครั้งที่7
นำแสดงของขายในงาน Gift on the moon
การออกแบบเข็มกลัดมาในคอนเซป I Love CRU เพื่อเป็นของที่ระลึกจาก Cru


ครั้งที่ 6
อาจารย์ให้ดาวโหลด idm โปรแกรมช่วยโหลดเอาที่อาจารย์สอนมาดูย้อนหลังแล้วทำรายงานสรุปการทำฟ้อนต์ ไปหาเนื้อหาที่เกี่ยวกับฟ้อนต์มา กันหน้า 1.5 นิ้ว บน1.5 นิ้ว แล้วเรื่อทำ
CRU-Chaipot-Handwrithen
CRU-Chaipot-Handwrithen bold
CRU-Chaipot-Handwrithen
CRU-Chaipot-Handwrithen bold italic
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556


การทำ High-Logic FontCreator V 6.0 ครั้งที่2

ขั้นตอนที่ 1 ของการทำ Font ลายมือดาวโหลด ตารางTemplate ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ทางอาจารย์ได้แชร์ไว้ให้ 


ขั้นตอนที่ 2 นำมาเขียนฟอนต์ลายมือด้วยปาก Pigma 0.5 เขียนตามช่องตาราง
ขั้นตอนที่ 3 นำเอาตารางที่เขียนเสร็จแล้วไปสแกนที่ 300 dpl
ขั้นตอนที่ 4 นำเข้าโปรแกรม Photospot เพื่อใช้ Rectangular Marquee tool ครบแล้ว Ctrl c เพื่อ copy

ขั้นตอนที่ 5 เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว open file font เพื่อเปิดฟอนต์ AAA-Watin-new ของอาจารย์มาเป็นต้นแบบในการทำงาน
ขั้นตอนที่ 6 นำฟอนต์ที่เขียนมาไปวางแทนของอาจารย์ โดนการ ctrl vเพื่อไปวาง


ขั้นตอนที่ 7 นำไปวางแทนฟอนต์ของอาจารย์แล้วปรับแต่งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 8 เมื่อปรับแต่งแก้ไขหมดทุกตัวแล้วให้เช็ดด้วยการลองพิมพ์ กดF8ขั้นตอนที่ 9 การแก้ไข้ชื่อเป็น AAA-Watin-chaipot-new.ttf โดนการเข้าไปที่ Format/Naming
ขั้นตอนที่ 10 เสร็จแล้ว Save as เพื่อนำไปติดตั้งขั้นตอนที่ 11 ทดสอบการพิมพ์กับโปรแกรมต่างๆ