วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครั้งที่2
การทำงานผลิต font ทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน อาจารย์ให้ลองไปสมัคร www.surreycan.com เว็ปที่เกี่ยวกับการทำแบบสำรวจ ให้ทำแบบสอบถามใน art.chandra.ac.th/ecouures จับกลุ่มละ5คนให้หัวหน้ากลุ่มตั้งไกล์แชร์ใน Goolge และทำโปรไพล์แนะนำตัว 1 หน้า เตรียมของขายในงาน Gift on the moon งานแรกเขียนชื่อตัวเองด้วยลายเส้น 3 แบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น