วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครั้งที่4
การทำ FontCreator

Template Font ลายมือ
Scan  Font เข้า Photoshop


นำฟอนต์ลายมือเข้าไปวางตามต้นแบบของ
 Font AAA-Watin New เป็น ฟอนต์ของ ผ.ศ.ประชิด ทิณบุตร
ทดสอบการพิมพ์ฟอนต์ลายมือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น