วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556


การทำ High-Logic FontCreator V 6.0 ครั้งที่2

ขั้นตอนที่ 1 ของการทำ Font ลายมือดาวโหลด ตารางTemplate ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ทางอาจารย์ได้แชร์ไว้ให้ 


ขั้นตอนที่ 2 นำมาเขียนฟอนต์ลายมือด้วยปาก Pigma 0.5 เขียนตามช่องตาราง
ขั้นตอนที่ 3 นำเอาตารางที่เขียนเสร็จแล้วไปสแกนที่ 300 dpl
ขั้นตอนที่ 4 นำเข้าโปรแกรม Photospot เพื่อใช้ Rectangular Marquee tool ครบแล้ว Ctrl c เพื่อ copy

ขั้นตอนที่ 5 เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว open file font เพื่อเปิดฟอนต์ AAA-Watin-new ของอาจารย์มาเป็นต้นแบบในการทำงาน
ขั้นตอนที่ 6 นำฟอนต์ที่เขียนมาไปวางแทนของอาจารย์ โดนการ ctrl vเพื่อไปวาง


ขั้นตอนที่ 7 นำไปวางแทนฟอนต์ของอาจารย์แล้วปรับแต่งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 8 เมื่อปรับแต่งแก้ไขหมดทุกตัวแล้วให้เช็ดด้วยการลองพิมพ์ กดF8ขั้นตอนที่ 9 การแก้ไข้ชื่อเป็น AAA-Watin-chaipot-new.ttf โดนการเข้าไปที่ Format/Naming
ขั้นตอนที่ 10 เสร็จแล้ว Save as เพื่อนำไปติดตั้งขั้นตอนที่ 11 ทดสอบการพิมพ์กับโปรแกรมต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น