วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ครั้งที่ 6
อาจารย์ให้ดาวโหลด idm โปรแกรมช่วยโหลดเอาที่อาจารย์สอนมาดูย้อนหลังแล้วทำรายงานสรุปการทำฟ้อนต์ ไปหาเนื้อหาที่เกี่ยวกับฟ้อนต์มา กันหน้า 1.5 นิ้ว บน1.5 นิ้ว แล้วเรื่อทำ
CRU-Chaipot-Handwrithen
CRU-Chaipot-Handwrithen bold
CRU-Chaipot-Handwrithen
CRU-Chaipot-Handwrithen bold italic
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น