วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันที่ 11-13 ภุมภาพันธ์ 2556
ทางสาขาวิชาศิลปกรรมได้มีการจัดงาน Gift on the moon เป็นประจำปี โดยปีนี้มีคอนเซปเป็นแนว Retro


ผมจึงจะทำเข็มกลัดเป็นของที่ระลึกหลักการออกแบบเน้อไปด้านทางจากใช้ตัวอักษรเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนARTD 2304 แล้วเพิ่มลายกราฟฟิกลงไปในตัวเข็มกลัดเพื่อเป็นแรงดึงดูดหมดขึ้นโดนมีคอนเซปของการออกแบบ คือ I love cru ไปทางสีน้ำตาลเพื่อให้เขากับธีมงาน Retro
โดยมีชื่อกลุ่มว่า On the moon งานออกแบบให้แต่คนของกลุ่มไปออกแบบสิ่งที่นำมาขายเพื่อให้มีลวดลายหลากหลายให้ดูน่าสนใจ

แบบขนาดของเข็มกลัดแล้ว Sketch ขั้นตอนวิธีการออกแบบของเข็มกลัีด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น