วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ครั้งที่9

อาจารย์ให้ทำรายงานส่งแล้วออกแบบหน้าปกโดนการให้ส่งที่ Google Drive / Dropbox
ออกแบบ mascot ในโครงการรณรงค์บริการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกทำหน้าปกรานงาย Fontcrator

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น