วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาARTD 2304 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ จัดทำขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนการสอนและแสดงผลงานการออกแบบฟอนต์ตัวสุดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น