วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานออกแบบ Font CRU-Chaipot-mymoon การออกแบบ Font ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นงานสุดท้ายในการเรียนการสอน วิชา ARTD2304 โดยอาจารย์ได้สั่งให้ออกแบบ Font ตะกูล CRU แล้วเอาไปใช้กับโปรแกรมและงานกราฟฟิกต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น